top of page

Adres  firmy w Polsce:
Radlin, ul Rybnicka 64 

Oddział Firmy w Holandii
Rotterdam -Holandia 
ul.Rivium Promenade102

+48 733 221  192 -   WhatsApp
+31  616  095 849 -  WhatsApp

                                         
 

gmail-grzegorzchojna@gmail.com

bottom of page